Header image header image 2
Tapa saavuttaa henkinen, emotionaalinen, mentaalinen ja fyysinen hyvinvointi
   

LIFE GUIDING - ELÄMÄNOPASTUS

Autamme sinua löytämään elämäsi!
Elämänopastuksen kautta opit olemaan onnellinen jokapäiväisessä elämässä. OIvallat kuinka voit olla uskollinen itsellesi ympäristöstä ja olosuhteista huolimatta.

Life Guiding on tapa saada antoisa, uusi elämä pääsemällä yhteyteen todellisen minäsi kanssa. Vapaudu vanhoista ajattelu- ja käyttäytymismalleistasi sekä tunnemuistoistasi. Valjasta käyttöösi oma potentiaalisi ja muuta todellisuutesi sellaiseksi kuin haluat ja tarvitset.

Life Guiding lähestyy ihmistä kokonaisuutena: kaunis energiaolento, joka on persoona, fyysinen olento ja sielu. Life Guiding on tie Todelliseen Minääsi. Se on tie valaistumiseen: pyyteettömään rakkauteen ja ykseyteen universumin kanssa.

Life Guiding on opastusta omassa elämässäsi. Se on sielun hoitoa, sielunyhteyden hoitoa, energiakenttäsi puhdistamista ja voimistamista. Se vaikuttaa sinuun kaikilla tasoilla. Life Guidingilla tuodaan ykseys ja kokemus valaistumisesta sinuun tässä hetkessä Legacy-hoidon, selväaistisuuden ja kanavoinnin avulla. Näin löydämme sinulle parhaan tavan oppia olemaan onnellinen, vapautumaan tämän, edellisten ja tulevien elämien painolasteista sekä saamaan sen mitä elämässäsi tarvitset ja haluat.

Yhteys sielun tasoon tarkoittaa yhteyttä oman sielun tason energioihin ja muiden sielun tason energioihin. Ykseys tarkoittaa vielä paljon syvempää ja laajempaa kokemusta universumin energioista. Se on kaikki. Sitä kutsutaan myös jumalaksi tai kaikkeudeksi. Jokainen meistä on jonkinlaisessa yhteydessä kaikkeuteen ja sieluntasoon. Life Guidingilla opit vahvistamaan tätä yhteyttä ja kanavoimaan tätä voimaa jokapäiväiseen elämääsi. Hetkellinen yhteys kaikkeuteen tai sielun tasoon ei riitä. Se on kuin kalastamista: koskaan et tiedä mitä saat, ja saatko sitä mitä tarvitset. Tarvitaan syvempää yhteyden kokemusta. Tällöin saat sen, mitä sillä hetkellä tarvitset. Life Guiding tarjoaa juuri tätä.

Life Guiding on sielunopastusta. Sen anti pysyy mukanasi myös siirryttyäsi pois nykyisestä fyysisestä olemuksestasi. Se antaa sielulle kokemuksen siitä, miten olla erillinen ja ykseydessä yhtäaikaa. Sitä fyysisen elämän opettelu on. Ilman fyysistä kehoa sielun on vaikea ymmärtää mitä on olla erillinen, mutta todellinen kokemus ykseydellisyydestä jää usein myös vajaaksi tai saattaa puuttua jopa kokonaan.

Life Guiding vie sinua eteenpäin monta askelmaa, ja saat apua juuri niissä asioissa, jotka sinun on vaikeaa kohdata yksin. Saat vahvemman yhteyden ykseyteen, ei vain vilkaisua sinne ja paluuta entiseen. Elämäsi muuttuu oikeasti, kun oivallat aidosti, ei vain mielen tasolla tai hieman syvemmällä, että itse luot oman todellisuutesi. Oivallus omasta voimastasi ja kyvystäsi muuttaa omaa todellisuuttasi on avain onnellisuuteen, ja kykyyn tuoda elämääsi ne asiat mitä haluat ja tarvitset.

Life Guiding sopii kaikille. Se sopii niille, jotka haluavat parantaa omaa ja lähimmäistensä elämää. Life Guiding antaa paljon myös hoitajille ja muille auttajille, koska yhteys ykseyteen ja sielun tasoon vahvistuu. Auttamistyö voimistuu merkittävästi, kun yhteyden kautta omat energiat ja energian virtaus puhdistuvat ja voimistuvat. Yhteyden kiinteyden intesiteetille eikä energioiden puhtauden ja voiman tasolle ole rajaa. Ne voivat vahvistua määrättömästi.

Joillekin Life Guiding on pitkä prosessi. Toiset saattavat tarvita sitä vain hetken. Life Guiding-istunto yhdistää energiatyön ja meditaation siihen miten opitaan elämään jokapäiväistä elämää positiivisella ja rakentavalla tavalla.

Ajanvaraukset ja lisätiedot: 040 570 3523


TAPAHTUMIA JA UUTISIA

Healing 15 seconds

PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA
Ei ole helppoa keskittyä omaan hyvinvointiisi jatkuvasti - saati sitten koko planeetan hyvinvointiin. Olemme aloittaneet menetelmän, jolla voit auttaa itseäsi ja koko maailmaa mahdollisimman vähällä vaivalla. Kutsumme sitä nimellä
PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA 

 
 

Kuutervehdys

HENKINEN KESKUS

Olemme perustamassa henkisen kehityksen keskusta.

Henkinen keskus on kaikkia henkistä kehitystä tavoittelevia ihmisiä varten, jotka etsivät omaa tietään henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja harmoniaan sekä mahdollisuutta valaistumiseen. Henkinen keskus on yhteisö, jossa aikuiset ja lapset voivat kehittyä henkisten kykyjen parissa joutumatta rajoitetuksi, häirityksi tai kiusatuksi. Jokainen saa keskuksessa mahdollisuuden löytää oman potentiaalinsa ja kehittyä sen mukaisesti.

Lue lisää...

 
 
 
    (c) Legacy 2009 E-mail: legacy(at)legacy.fi Tel: +358 45 670 7501 / +34 626 862 873