Header image header image 2
Tapa saavuttaa henkinen, emotionaalinen, mentaalinen ja fyysinen hyvinvointi
   

LEGACY KOULUTUS

Legacy-koulutus tarjoaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden syvään itsetuntemukseen ja kyvyn kanavoida sisäistä voimaansa tavalla, joka mahdollistaa koko elämän muuttamisen sellaiseksi, kuin hän sen haluaa olevan. Koulutuksen kautta opiskelija oppii sekä ymmärtämään että hahmottamaan ihmistä ja ympäristöään kokonaisuutena, jossa jokainen yksilö voi vaikuttaa omaan todellisuuteensa ja kykenee halutessan auttamaan myös muita muutamaan omaansa. Legacy-koulutuksen kautta saa valmiuden muuttaa oman elämänsä onnelliseksi ja toteuttamaan omia unelmiaan. Jokainen valmistunut on myös taitava henkinen opettaja ja voimakas energiahoitaja.

Olennainen osa koulutusta on tilan antaminen opiskelijalle, jotta tämä saa kehittyä juuri sellaiseksi kuin hänen potentiaalinsa mahdollistaa. Koulutuksen tärkeintä antia on vastuun ottaminen omasta itsestä ajattelevana, toimivana ja tuntevana yksilönä, jonka kaikki toimet vaikuttavat oman itsen lisäksi kaikkialle ympäristöön. Oivalluksien saaamista autetaan erilaisilla harjoituksilla ja menetelmillä, mutta oppilasta rohkaistaan jatkuvasti rikkomaan nämä "kaavat" ja löytämään oma ainutlaatuinen tapansa olla ja toimia. Legacy-koulusta ei valmistu kahta samanlaista auttajaa, koska jokainen ihminen on yksilöllinen ja kehittyy näiden yksilöllisten ominaisuuksiensa mukaiseen huippuun.

Kurssillamme opit meditaatioita, jotka valjastavat sielunenergiasi omaan käyttöösi. Opit tuomaan sielunenergian myös fyysiselle tasolle ja arkielämään asti. Tällöin saavutat sellaisen hyvinvoinnin tason, joka vain kasvaa jatkuvasti. Löydät olotilan, jossa olet parantavissa energioissa koko ajan sen sijaan, että joutuisit jatkuvasti etsimään niitä meditoimalla. Meditoimalla voit syventää tätä tilaa ja nopeuttaa sielunenergiasi kasvamista.

Opit myös auttamaan muita löytämään yhteyden omaan sielunenergiaansa energiahoidon avulla. Lisäksi opit, kuinka alitajunta saadaan edesauttamaan paranemista sen sijaan, että se olisi tiellä ja pitäisi kiinni vanhoista peloista tai muista energioita tukkivista muistoista. Koulutuksessa opetellaan mm. selvänäköisyyttä, energiahoitoa, kanvointia, meditointia ja joogaa. Kaikkia opittuja menetelmiä opetellaan, jotta opiskelija saisi rakennettua pysyvän yhteyden omaan sieluunsa ja ykseyden energioihin. Tuloksena on voimakas ja onnellinen ihminen, joka toteuttaa itseään ja omia unelmiaan jokapäiväisessä elämässä.

Opiskelu aloitetaan energiakeskuksista (chakrat) ja energiakentistä (mm. aura). Tästä oppilas etenee yhä laajempiin kokonaisuuksiin ja saa jatkuvasti syvemmän, voimakkaamman ja tarkemman kosketuksen ihmiseen energiaolentona. Elämänlinjan rakentaminen on tärkeä osa opiskelua, varsinkin opintojen alkuvaiheessa. Elämänlinjan kautta yksilö oppii kanavoimaan omaa sisäistä voimaansa, olemaan onnellinen ja hoitamaan myös kaikkia muita - opintojen loppuvaiheessa jo pelkällä olemassaolollaan. Elämänlinja on energiakanava, jota kautta sielunenergia kanavoituu auraan, energiakeskuksiin ja fyysiseen kehoon. Toimiva elämänlinja on äärimmäisen tärkeä väline sielunyhteyden rakentamisessa. Kun opiskelija on saavuttanut sellaisen herkkyyden tason, että hän pystyy tuntemaan elämänlinjan energiat, syvennetään elämänlinjan tuntemista ja sitä kautta oman sisäisen voiman (sielunenergian) kanavointia, kunnes yhteys ykseyteen (kaikki sielut ja muut energiat) on pysyvä.

Jos aloittava opiskelija pystyy jo havainnoimaan ja hoitamaan auran tasoja ja energiakeskuksia, aloitetaan harjoittelu suoraan elämänlinjasta. Koko koulutuksen ajan harjoitetaan selväaisteja. Täten jokainen Legacy-hoitaja on myös jonkin asteen selväaistija, joskin selväaisteja käytetään lähinnä hoidon apuna.

Koulutus etenee vaiheittain. Kukin kurssilainen oppii nämä vaiheet omaan yksilölliseen tahtiinsa, mutta keskimäärin koko koulutuksen loppuun saattaminen vie 3-5 vuotta.
Koulutuksen vaiheet ovat seuraavat:

  1. Energiakenttien havaitseminen ja auran sekä energiakeskusten hoitaminen
  2. Pysyvä maadoitus elämänlinjaan ja elämänlinjan hoitaminen
  3. Sielunyhteyden rakentaminen itselle ja muille
  4. Ykseyden löytäminen ja todellisuuden muuttaminen


TAPAHTUMIA JA UUTISIA

Healing 15 seconds

PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA
Ei ole helppoa keskittyä omaan hyvinvointiisi jatkuvasti - saati sitten koko planeetan hyvinvointiin. Olemme aloittaneet menetelmän, jolla voit auttaa itseäsi ja koko maailmaa mahdollisimman vähällä vaivalla. Kutsumme sitä nimellä
PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA 

 
 

Kuutervehdys

HENKINEN KESKUS

Olemme perustamassa henkisen kehityksen keskusta.

Henkinen keskus on kaikkia henkistä kehitystä tavoittelevia ihmisiä varten, jotka etsivät omaa tietään henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja harmoniaan sekä mahdollisuutta valaistumiseen. Henkinen keskus on yhteisö, jossa aikuiset ja lapset voivat kehittyä henkisten kykyjen parissa joutumatta rajoitetuksi, häirityksi tai kiusatuksi. Jokainen saa keskuksessa mahdollisuuden löytää oman potentiaalinsa ja kehittyä sen mukaisesti.

Lue lisää...

 
 
 
    (c) Legacy 2009 E-mail: legacy(at)legacy.fi Tel: +358 45 670 7501 / +34 626 862 873