Header image header image 2
Tapa saavuttaa henkinen, emotionaalinen, mentaalinen ja fyysinen hyvinvointi
   

HENKINEN KESKUS

Olemme perustamassa henkistä keskusta. Alla on esitelty tarkemmin ajatuksiamme keskuksesta.

Toivomme, että otat meihin yhteyttä, jos sinua kiinnostaa olla mukana luomassa paikkaa, jossa ihminen voi kehittyä täyteen potentiaaliinsa.

Henkinen keskus on kaikkia henkistä kehitystä tavoittelevia ihmisiä varten, jotka etsivät omaa tietään henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja harmoniaan sekä mahdollisuutta valaistumiseen. Henkinen keskus on yhteisö, jossa aikuiset ja lapset voivat kehittyä henkisten taitojensa parissa joutumatta rajoitetuksi, häirityksi tai kiusatuksi. Jokainen saa keskuksessa mahdollisuuden löytää oman potentiaalinsa ja kehittyä sen mukaisesti.

Henkinen keskus on tarkoitettu kaikkia niitä ihmisiä varten, jotka ovat valmiita luopumaan ajatus-, käyttäytymis- ja tunnemalleistaan yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes saavuttavat olotilan, jossa näitä malleja ei enää tarvita. Tuloksena on yksilö, joka kykenee luomaan oman todellisuutensa sellaiseksi kuin sen haluaa. Tällainen yksilö osaa kanavoida oman sielunenergiansa kautta ykseyden energiaa (universaalia energiaa). Hän on siis täydellisessä tasapainossa itsensä ja kaiken muun energian kanssa eli on yhtä ykseyden kanssa (valaistuminen).

Henkiseen keskukseen saa tulla kuka tahansa -muutamaksi tunniksi tai vuosiksi. Keskuksessa olon ajaksi hän sitoutuu henkiselle tielle oman todellisuutensa muuttamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö pyrkii vapautumaan kaikista itsensä ulkopuolelta annetuista ajattelu-, tunne- ja käyttäytymismalleista. Hän luopuu myös kaikesta siitä itsessään, mikä ei edistä hänen hyvinvointiaan. Luopumista tapahtuu niin kauan, kunnes ihminen kykenee oman todellisuutensa luomiseen. Tärkein osa tätä prosessia on oman ymmärryksen ja oman kokemisen käyttö kaiken muutostyön pohjana. Henkinen keskus haluaa korostaa ihmisen oman ajattelun ja oman kokemisen elintärkeyttä. Kukaan keskuksessa ei te käännytystyötä minkäänlaisen opin nimissä tai minkäänlaisen auktoriteetin nimissä. Oman mielipiteen ilmaiseminen on aina erittäin toivottavaa. Kaikki omasta kokemuksesta ja ajatelusta kumpuava on tärkeää tuoda esille.

TOIMINNAN PERIAATTEET

KUNNIOITUS KAIKKEA KOHTAAN
Kunnioitus kaikkeutta kohtaan on tärkeä osa elämää Henkisessä Keskuksessa. Tämä tarkoittaa sekä omien että toisten mielipiteiden ja ominaisuuksien kunnioittamista. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeutta omaan olemassaoloon sellaisena kuin kukin on. Asukas pyrkii parhaan kykynsä mukaan jatkuvasti lisäämään oman hyvinvointinsa lisäksi myös muiden hyvinvointia.

Keskuksessa oleilee asukkaita ja vieraita. Asukkaaksi yksilö voi päästä vasta siinä vaiheessa, kun hän pystyy noudattamaan kunnioituksen periaatetta. Siihen saakka hän on keskuksessa vieraana. On kuitenkin huomattava, että myös vieraiden on pyrittävä noudattamaan kunnioituksen periaatteita. Tämä tarkoittaa kunnioittavan käytöksen lisäksi itsen ja toisten olemassaolon kunnioittamista ominaisuuksineen ja mielipiteineen. Jokainen asukas ja vieras osallistuu keskuksen ylläpitoon ja toimintaan omalla panoksellaan - työpanos tai rahallinen panos

OMAVARAISUUS
Henkinen Keskus pyrkii mahdollisimman täydelliseen omavaraisuuteen. Siksi keskus sijaitsee paikassa, jossa saa kerättyä mahdollisimman monta satoa vuodessa.

Lastenhoito ja opetus tapahtuu keskuksessa. Opetus varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen on mahdollisimman korkeatasoista. Kasvatuksen painotus on oman kokemisen ja ajattelun tärkeydessä. Mahdollisimman laajan yleissivistyksen lisäksi opiskelija saa laajan henkisen sivistyksen. Koulussa opiskellaan selväaistien käyttöä, energian muokkaamista ja erilaisia itsehoito-, parantamis- ja meditaatiomenetelmiä.

Keskuksessa pyritään kaikki rakennus- ja korjaustyöt tekemään omin resurssein. Keskus on myös energiantuotannoltaan omavarainen. Energia tuotetaan paikalla uusiutuvia ja saasteettomia luonnon resursseja käyttäen, esim. aurinkoenergia.

Kaikki muutkin palvelut ja tuotteet pyritään tarjoamaan keskuksen asukkaiden toimesta. Näin keskuksessa on täystyöllisyys, ja kaikki pääsevät käyttämään omaa osaamistaan ja nauttimaan toisten taidoista. Kunnioituksen periaatetta mukaillen kaikki tekevät omien kykyjensä ja taitojensa mukaan.

KESTÄVÄ KEHITYS JA EKOLOGISUUS
Kaikki toiminta keskuksessa on mahdollisimman luonnonmukaista ja mahdollisimman vähän luonnon resursseja kuluttavaa. On löydettävä tasapaino ihmisten hvyinvoinnin, terveyden ja luonnonmukaisuuden välillä

Keskuksen energia tuotetaan luontoa parhaimmalla tavalla kunnioittaen kulloisinkien resurssien mukaan. Pääpaino uusilla investoinneilla on ekologisuuden ja kestävän kehityksen lisäämisellä ja ylläpitämisellä.

Ruoantuotanto, liikkuminen ja rakentaminen noudattavat ekologisia periaatteita.

KESKUKSESSA ON TILAA KAIKELLE OSAAMISELLE
Keskus tarvitsee kaikkia ihmisiä, koska jokaisella on jotakin tarjottavaa. Jokainen osallistuu keskuksen toimintaan omien kykyjensä ja terveydentilansa mukaisesti. Koska keskuksen toiminta on täysin riippuvainen asukkaiden ja vieraiden panoksesta, jokaisen asukkaan ja vierailijan on ymmärrettävä, että kaikkien on annettava oma panoksensa ja tehtävä parhaansa keskuksen ja sen ihmisten hyvinvoinnin eteen.

SIJAINTI
Keskus sijaitsee paikassa, jossa olosuhteet ovat optimaaliset usean sadon korjaamiselle vuosittain.
Sijainnin määrittää myös asukkaiden ja vieraiden tarve päästä hyvien kulkuyhteyksien lähelle. Pääsy kulkuyhteyksien varrelle pyritään tarjoamaan mahdollisimman ekologisesti kestävän kehityksen periaatetta kunnioittaen.
Sijainnin määrittää myös mahdollisimman pieni tarve lämmitykselle ja rakennusmateriaalien saatavuus mahdollisimman läheltä.

Sijaintiin vaikuttaa myös mahdollisuus omavaraiseen energiatuotantoon.

RAHOITUS
Keskuksen rahoitus pyritään saamaan asukkailta, vierailta ja lahjoituksina sekä erilaisten varainkeräystilaisuuksien kautta. Lainanotto on mahdolista, mutta sitä vältetään omavaraisuuden periaatteen vuoksi. Keskukseen on mahdollisuus perustaa sellaista liiketoimintaa, jonka tuotto menee osittain tai kokonaan keskuksen hyväksi, esimerkiksi kädentaitojen tarjoamista, käsityö- tai taidekauppaa sekä elintarvikkeiden myyntiä. Keskus tukee aloittavia yrittäjiä mahdollisuuksien mukaan.
Kukin asukas ja vieras maksaa asumisestaan ja ylläpidostaan rahalla, työllä tai niiden yhdistelmällä.

Toivomme, että otat meihin yhteyttä, jos sinua kiinnostaa olla mukana luomassa paikkaa, jossa jokainen voi kehittyä täyteen potentiaaliinsa.


Rakkaudella,
Maaret & Vesa
legacy@legacy.fi
+34 692 983 823


TAPAHTUMIA JA UUTISIA

Healing 15 seconds

PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA
Ei ole helppoa keskittyä omaan hyvinvointiisi jatkuvasti - saati sitten koko planeetan hyvinvointiin. Olemme aloittaneet menetelmän, jolla voit auttaa itseäsi ja koko maailmaa mahdollisimman vähällä vaivalla. Kutsumme sitä nimellä
PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA 

 
 

Kuutervehdys

HENKINEN KESKUS

Olemme perustamassa henkisen kehityksen keskusta.

Henkinen keskus on kaikkia henkistä kehitystä tavoittelevia ihmisiä varten, jotka etsivät omaa tietään henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja harmoniaan sekä mahdollisuutta valaistumiseen. Henkinen keskus on yhteisö, jossa aikuiset ja lapset voivat kehittyä henkisten kykyjen parissa joutumatta rajoitetuksi, häirityksi tai kiusatuksi. Jokainen saa keskuksessa mahdollisuuden löytää oman potentiaalinsa ja kehittyä sen mukaisesti.

Lue lisää...

 
 
 
    (c) Legacy 2009 E-mail: legacy(at)legacy.fi Tel: +358 45 670 7501 / +34 626 862 873