Header image header image 2
Tapa saavuttaa henkinen, emotionaalinen, mentaalinen ja fyysinen hyvinvointi
   

ENERGIAKESKUKSET (Chakrat)

Energiakeskusten avulla koko keho (fyysinen keho ja aura) yhdistyy universaaliin energiaan ja syvempiin energiatasoihin. Energiakeskukset ovat siis portteja elämänlinjaan. Ne ovat yhdyskäytäviä, joiden kautta auran kerrokset ja fyysinen keho saavat elämänlinjan energian käyttöönsä. Elämänlinja puolestaan kanavoi käyttöömme vieläkin syvempää energiaa suoraan sieluntasolta. Energiakeskukset ovat pallomaisia energiakeskittymiä, joissa energia kulkee sisään ja ulos yhtäaikaisesti. Kukin keskus vastaa omasta kehon alueestaan ja omasta henkisestä alueesta. Energiakeskukset 1-5 (chakrat 1-7) sijaitsevat kehon keskilinjalla, joka kulkee selkärangan alaosasta päälakeen. Energiakeskusten takaosa vastaa tahdosta ja etupuoli toiminnasta.

Perinteisessä mallissa kehossa on 7 chakraa eli energiakeskusta. Voidaan havaita, että kun energiakeskukset aukeavat, yhdistyvät 1. ja 2. chakra toisiinsa, jolloin 1. chakra muodostaa 2. chakran alaosan. Sama tapahtuu 6. ja 7. chakroille, jolloin 7. chakra muodostaa 6. chakran yläosan. Chakroja on myös usein kuvattu suppilomaisiksi, mutta itse asiassa kunnolla auenneet energiakeskukset ovat ennemminkin palloja, jotka vaikuttavat joka suuntaan. Joka tapauksessa chakrat ovat energiakeskuksia, joiden tehtävänä on huolehtia energianvaihdosta eri tasojen välillä. Ne yhdistävät auran kerrokset toisiinsa ja fyysiseen kehoon, elämänlinjaan sekä meitä ympäröivään energiakenttään. Kukin chakra vaikuttaa jokaiseen auran kerroksen toimintaan osaltaan, mutta kaikki chakrat myös vastaavat omasta auran kerroksestaan vaikuttaen siihen eniten. 1. eli juurichakra vastaa auran 1. kerroksesta ja 7. eli kruunuchakra auran 7. kerroksesta jne. 1. Energiakeskus siis vastaa 1. ja 2. auran tason toiminnasta ja 5. energiakeskus eli pääkeskus 6. ja 7. auran tasojen toiminnasta.

Kukin chakra voidaan liittää tiettyihin henkisiin ominaisuuksiin ja kaikilla on myös tehtävä fyysisen kehon huollossa. Chakrat vaikuttavat kukin omiin kehon osiin ja sisäelimiin. Vastaavasti ongelmat tietyissä chakroissa voidaan jäljittää tietynlaisiin henkisiin häiriöihin. Näistä perustiedoista on apua selvittäessä syitä, miksi jokin ongelma on manifestoitunut hoidettavan elämään tai omaan elämään. Ongelma voi olla fyysinen tai henkinen. Tukokset energiakeskuksissa johtuvat aina jostain henkisestä syystä, minkä vuoksi emme uskalla antaa sielunenergiamme virrata vapaasti fyysiselle tasolle, auran tasoille tai energiakeskuksiin.

Ongelman taustalla on aina tunnetukos. Vaikka ihminen olisi kokenut fyysisen trauman esim. onnettomuudessa, paranemiseen vaikuttaa henkinen vaiva, eli tunnetukos. Tämä selittää sen, miksi joku paranee isostakin vammasta nopeasti ja toinen ei tunnu pääsevän pieneltä tuntuvasta vammasta millään eroon. Energiatukos myös vetää puoleensa loukkaantumista. Eli ihminen jolla on energiatukos polvessa vetää puoleensa tapahtumaa, jossa hän loukkaa polvensa. Vastaavasti hyvin virtaava energia vetää puoleensa hyviä tapahtumia. Näin on kaikilla elämän osa-alueilla, ei ainoastaan fyysiseen kehoon liittyvillä.

Näistä henkisistä syistä on kaikista annettu esimerkkejä seuraavassa energiakeskusten esittelyssä.

1.Energiakeskus: (juuri- ja sakraalichakrat)
Väri: Punainen, yläosasta kellertävä
Sijainti: Häpyluun yläpuolella, ristiluun keskellä.
Kehon alueet: Selkäranka, kehon alaosa, munuaiset, lisämunuaiset, immuunijärjestelmä, jalat, sukuelimet ja muut lisääntymiseen liittyvät

Henkinen alue: Fyysisyys, elämänhalu, tuntoaisti(kosketus), seksuaalisuus, aistikkuus, tunteet itseään kohtaan, syvimmät pelot

Tyypilliset häiriöt: Häiriintynyt asenne itseään kohtaan aiheuttaa 1. energiakeskuksen vajaatoimintaa. Häiriintynyt asenne tarkoittaa sitä, ettei hyväksy itseään, ja se voi ilmetä joko alemmuuden tunteena tai itsensä korostamisena. Häiriöt 1. energiakeskuksen alueella heijastuvat usein Sydänkeskukseen, koska tunteet muita ihmisiä kohtaan heräävät vain, jos ne herättävät vastaavan tunteen itseään kohtaan. Häiriö ylemmässä energiakeskuksessa, yleensä 5:ssä, aiheuttaa 1. energiakeskuksen ylikuormittumista. Tämä voi ilmetä esimerkiksi pakenemisena liialliseen fyysiseen toimintaan. Eli henkilö korvaa vajaasti toimivaa henkistä puoltaan fyysisellä toiminnalla. Tällöin henkilö usein kieltää kaiken ei-fyysisen olemassaolon hyvin jyrkästi, vedoten kaikessa auktoriteetteihin, esim. tiede, uskaltamatta käyttää omaa intuitiotaan. Keskuksen toimimattomuus voi ilmetä yleisenä väsymyksenä ja haluttomuutena fyysiseen toimintaan, joka heikentää lisää sen toimintaa. Hoidon ja itsehoidon lisäksi keskus voimistuu parhaiten fyysisellä toiminnalla - kehoaan kuunnellen, ei pakottamalla/suorittamalla.

2.Energiakeskus (Solar plexus - keskus):
Väri: Keltainen yläosasta hieman vihertävä
Sijainti: Solar Plexus, juuri rintalastan alla pallean kohdalla
Kehon alueet: Vatsa, maksa, sappirakko, haima, perna, hermosto
Henkinen alue: Rationaalinen ajattelu, intuitio, oman paikan tunteminen universumissa, yhdistyminen muihin energiatasolla (kosketus muihin)
Tyypilliset häiriöt: Erilaiset pelot vaikuttavat vahvasti solar plexus - keskuksen toimintaan. Tämän vuoksi pelkotiloista kärsivillä ihmisillä on usein oireita vatsan seudulla. Toimivan mallin puuttuminen kanssakäymiseen aiheuttaa ongelmia tämän keskuksen toiminnassa. Jos järki valtaa tilaa intuitiolta (tai päinvastoin), keskuksen toiminta häiriintyy. Ihminen liihottelee haavemaailmassa ja kieltäytyy käyttämästä ajatteluaan/järkeään ja intuitiotaan. (mihinköhän tuon meinasit?)

3.Energiakeskus (Sydänkeskus):
Väri: Vihreä, roosa ylemmillä kerroksilla.
Sijainti: Sydämen alueella, rintalihasten välissä.
Kehon alueet: Sydän, verisuonet/verenkierto, kateenkorva, yläselkä, kädet
Henkinen alue: Rakkaus ja tahto, Etuosa rakkautta, takaosa tahtoa, ylipäätänsä tunteet muita ihmisiä kohtaan, selvätuntoisuus (yhteys suoraan selväaistikeskukseen). Tunteet itseä kohtaan ensimmäisen enrgiakeskuksen alueella heijastuvat suoraan Sydänkeskukseen. Toiset herättävät itsessä juuri niitä tunteita, jotka aiheuttavat häiriöitä ensimmäisen energiakeskuksen alueella. Esimerkiksi riittämättömyyden tunne aiheuttaa pelon epäonnistumisesta Solar plexuksen alueelle. Pelko epäonnistumisesta johtaa siihen, että ihminen kokee, että muut odottavat hänen epäonnistuvan.
Tyypilliset häiriöt: Sydänalue heijastaa suoraan häiriöt henkilön perhetilanteissa. Myös ongelmat 1. energiakeskuksessa vaikuttavat sydänkeskukseen.

4.Energiakeskus (Kurkkukeskus):
Väri: Sininen, yläosasta sinipunertava.
Sijainti: Kurkku.
Kehon alueet: Kuuloaisti, hajuaisti, makuaisti, kilpirauhanen, keuhkoputket, keuhkot, ruoansulatuskanava
Henkinen alue: Yhteenkuuluvuus, mukautuminen, antaminen, vastaanottaminen, oman totuuden puhuminen, kommunikaatio, selväkuulo, - maku, ja -haju, omista tarpeista huolehtiminen
Tyypilliset häiriöt: Sielunistuimen häiriöt, jotka johtuvat oppiläksyjen tai elämäntehtävien toteutumattomuudesta heijastuvat usein kurkkukeskukseen haittaamalla sen toimintaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ihminen ei elä oman sisäisen äänensä mukaisesti. Mitä enemmän toteutumattomuus johtuu muista ihmisistä, heidän mielipiteistään ja niiden ristiriidasta omaan sisäiseen ääneen, sitä enemmän se häiritsee kurkkukeskusta. (esim. omien puolien pitämisen vaikeus on juuri tätä). Jos ihmisellä on vaikeuksia tuntea yhteenkuuluvuutta tai mukautua johonkin yhteisöön tai ammattiryhmään, kurkkualue häiriytyy.

5.Energiakeskus (pääkeskus, kolmas silmä ja kruunuchakra)
Väri: Alaosa violetti, yläosa kirkas valo.
Sijainti: Kulmien välisen alueen korkeudella, pään keskellä
Kehon alueet: Aivot, silmät, korvat, nenä, hermosto, näköaisti
Henkinen alue: Luovuus, selväaistisuus, henkisyyden ja persoonallisuuden yhdistyminen
Tyypilliset häiriöt: 5. energiakeskuksen tyypillinen häiriö on oman henkisyyden ja selväaistisuuden kieltäminen. Tämän fyysinen ilmentymä on esim. migreeni tai epilepsia. Sulkeminen ei välttämättä ole tietoista, vaan voi hyvin johtua alitajuisista peloista. Jos 1. energiakeskus ei kykene ottamaan energiaa toimiakseen kunnolla (maadoittumishäiriö), joutuu 5. energiakeskus tekemään molempien chakrojen työt ja rasittuu. Toiminnan tasolla tämä näkyy vetäytymisenä henkisyyteen. Äärimmäisillään häiriö aiheuttaa sen, että henkilö leijuu omassa maailmassaan muista erillisenä, esim. autismi. Jos 1. energiakeskuksessa on toimintahäiriö, energia ikään kuin painottuu ylempiin keskuksiin. Tällöin 5. energiakeskuksen toiminta häiriintyy. Tällöin keho voi oireilla esim. ihottumalla tai näköhäiriöillä.

ENERGIAKESKUSHARJOITUKSIA

Energiakeskusten avaaminen värihengityksellä
Keskity yksi kerrallaan kuhunkin energiakeskukseesi. Hengitä sisään energiakeskuksen väriä. Katso jotain sopivan väristä kohdetta, ellet muuten saa visualisoitua väriä. Kun hengität ulos, yritä nähdä väri mielessäsi. Jatka hengitystä, kunnes ulos hengittämäsi väri on kirkas ja selkeä. Jos et pysty näkemään värejä ulos hengittäessäsi, yritä tuntea, koska keskus on auki. Huom. Älä pakota itseäsi ajattelemaan väriä (esim. hoe mielessäsi punainen, punainen…) vaan tee harjoitus lempeästi. Harjoitus on tehokas vaikka värejä ei aluksi näkisi tai kokisi ne muulla tavalla.
Väreihin keskittyessä oman kokemuksen tärkeys on huomattava. Jos väri poikkeaa huomattavasti (esim. näet kaikissa keskuksissa vain violettia) on se merkki pääkeskuksen aktivoitumisesta enemmän suhteessa muihin keskuksiin. Tämä on normaalia. Harjoituksia jatkettaessa tilanne yleensä normalisoituu ja muutkin värit alkavat näkyä. Yhden keskuksen yliaktiivisuus ei sinänsä ole suuri ongelma, mutta usein se on tapa välttää käyttämästä muita energiakeskuksia. Tämän välttelyn takaa löytyy yleensä pelko ja pelon takaa henkinen trauma.
1. energiakeskus on punertava, jossa on keltaisia sävyjä
Solar-plexus keskus on keltainen
Sydänkeskus on vihreä (kerroksilla 4 ja 6 vaaleanpunainen)
Kurkkukeskus on sininen (väri vaihtelee vaaleansinisestä indigoon)
Pääkeskus on alaosastaan violetti (mitä tahansa indigon ja punertavan liilan väliltä) ja yläosastaan kirkasta valoa, jossa voi olla värihäivähdyksiä

Energiakeskusten avaaminen ”piippurassilla”
Helpompi harjoitus
Keskity kuhunkin energiakeskukseen erikseen. Tunne, kuinka energia virtaa energiakeskuksesta läpi edes takaisin puhdistaen sitä. Voit asettaa kädet energiakeskuksen etu- ja takapuolelle helpottaaksesi piippurassin visualisointia, ja tehdä käsillä rassaavaa liikettä. Kun energiakeskus tuntuu aukeavan, siirry seuraavaan energiakeskukseen. Aloita 1. energiakeskuksesta ja siirry ylöspäin energiakeskus kerrallaan. Kun olet avannut pääenergiakeskuksen, rassaa auki päälaelta häntäluun päähän asti ulottuva pääenergiakanava. Samalla alin energiakeskus yhdistyy pääenergiakeskukseen.

Kun energian liikkuminen edestakaisin sujuu, keskity avaamaan energiakeskuksia kolmiulotteisesti. Energiakeskus on pallon muotoinen. Saadakseen sen kokonaan auki, sitä on rassattava joka suuntaan. Voit avata jokaisen energiakeskuksen samassa järjestyksessä kuin edellisessä harjoituksessa tai jossakin itsellesi paremmin sopivassa järjestyksessä.

Edistyneempi harjoitus
Kun kaikki energiakeskukset on avattu kuten yllä, yhdistä kukin energiakeskus vieressä olevaan energiakeskukseen venyttämällä sitä ulkoreunoilta joko pelkästään keskittymällä tai käyttämällä lisäksi käsiä apunasi. Varmista lopuksi pääenergiakanavan avautuminen siirtämällä energiaa 1. energiakeskuksesta ylöspäin aina 5. energiakeskukseen saakka. Energiakeskusten avaaminen voimistaa kehon energianvirtausta, jolloin yhteys omaan todelliseen minuuteen ja henkiseen puoleen voimistuu. Energiakeskusten yhdistämisharjoitus on vaikutuksiltaan vielä tehokkaampi kuin pelkkä energiakeskusten avaus.
Vaihtoehtoisesti voit yhdistää energiakeskukset toisiinsa tuntemalla saman energian, jolla olet rassannut niitä auki, kulkevan energiakeskuksesta toiseen ja kiertävän ympyrää.
Esimerkiksi ulos 1. energiakeskuksen etupuolelta, sisään solar-plexuskeskuksen etupuolelta, ulos solar-plexuskeskuksen takapuolelta, sisään 1. energiakeskuksen takapuolelta jne.
Seuraavaksi solar-plexuskeskus sydänenergiakeskus.

Energiakeskusmeditaatioita

1. meditaatio

Kun energiakeskukset on avattu piippurassi-menetelmällä, keskitetään hengitys 1. energiakeskukseen. Sisäänhengityksellä tuodaan energiakeskukseen lämmintä energiaa ja uloshengityksellä kasvatetaan keskusta hieman. Tehdään hengitys 3-5 kertaa, jonka jälkeen annetaan hengityksen jatkua omalla painollaan ja keskitytään ainoastaan 1. energiakeskukseen. Tunnustellaan minkälaisia tunteita, ajatuksia tai muistoja keskuksesta nousee. Annetaan keskuksesta nousseen tuntemuksen tulla tietoisuuteen rauhassa, ei pysäytetä sitä tai jäädä analysoimaan sitä. Annetaan tuntemuksen poistua energiakanavaa pitkin joko maahan tai korkealle pääkeskuksemme yläpuolelle. Jos alkaa esim. naurattaa tai itkettää, anna reaktion tulla. Se on kehon tapa puhdistua. Jos sitä estää tai hillitsee, puhdistautuminen häiriintyy tai estyy kokonaan.
Edellä mainittua meditaatiota voi harjoittaa käymällä kaikki energiakeskukset läpi tai meditoimalla vain yhtä tai muutamaa keskusta.

2. meditaatio

Yhdistettyäsi energiakeskukset toista edellinen harjoitus keskittymällä energiakeskuspareihin (eli vierekkäisiin keskuksiin). Voit ottaa harjoitukseen mukaan myös useamman vierekkäisen energiakeskuksen tai jopa ne kaikki. Tämä harjoitus puhdistaa kehoa kokonaisvaltaisesti, ja on tehokkaampi, kuin yhden keskuksen meditointi. Tämä johtuu siitä, että energiakeskukset ovat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa, ja sama trauma on usein löydettävissä samanaikaisesti useasta eri keskuksesta.


TAPAHTUMIA JA UUTISIA

Healing 15 seconds

PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA
Ei ole helppoa keskittyä omaan hyvinvointiisi jatkuvasti - saati sitten koko planeetan hyvinvointiin. Olemme aloittaneet menetelmän, jolla voit auttaa itseäsi ja koko maailmaa mahdollisimman vähällä vaivalla. Kutsumme sitä nimellä
PARANNA MAAILMA 15 SEKUNNISSA 

 
 

Kuutervehdys

HENKINEN KESKUS

Olemme perustamassa henkisen kehityksen keskusta.

Henkinen keskus on kaikkia henkistä kehitystä tavoittelevia ihmisiä varten, jotka etsivät omaa tietään henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja harmoniaan sekä mahdollisuutta valaistumiseen. Henkinen keskus on yhteisö, jossa aikuiset ja lapset voivat kehittyä henkisten kykyjen parissa joutumatta rajoitetuksi, häirityksi tai kiusatuksi. Jokainen saa keskuksessa mahdollisuuden löytää oman potentiaalinsa ja kehittyä sen mukaisesti.

Lue lisää...

 
 
 
    (c) Legacy 2009 E-mail: legacy(at)legacy.fi Tel: +358 45 670 7501 / +34 626 862 873